Blog

บริการย่อลิงค์ที่ปลอดภัย และเร็วเป็นอันดับ 1

สามารถเปลี่ยน URL ที่ยาว ให้สั้นได้เพียง 0.001 วินาที

ไม่เพียงเท่านี้ การ redirect ไปยังหน้า destination ยังทำเวลาได้เร็วเป็นอันดับ 1 อีกด้วย

Published on: 9/17/19, 6:09 AM